NOSALTRES

Deliberem=coach personal (Sergi Serrat) + filòsof assessor (Toni Muñoz)
 
Deliberem és un servei d’assessoria personal, amb una visió filosòfica per ajudar a les persones que tenen problemes que poden ser tractats des de la reflexió ètica i el coaching. Aquests problemes van des de la infelicitat i la dificultat de les relacions personals fins a l’acceptació de certs aspectes de la vida o els dubtes a l’hora de prendre decisions. Per tant, sobre allò que afecta en la vida quotidiana, familiar, social o laboral per ajudar a prendre decisions, examinant els pros i els contres amb el propòsit d'obtenir un judici o un consell prudent.
Deliberem parteix del paper de la filosofia com a disciplina que pot aportar capacitat reflexiva, coherència en l'argumentació i disposició per captar la globalitat, no només tenint en compte els principis ètics, sinó també essent conscients que intervenen raons, emocions, creences, valors, desigs, pors, inconscients que afloren a la superfície.

CV