CODI D'ÈTICA

  • Deliberem reconeix la importància de preservar la intimitat i la confidencialitat en el marc d’una relació de confiança.

  • Deliberem no pot discriminar ningú per raó de sexe, edat, gènere, ètnia, ideologia política i situació social.

  • Deliberem col·labora amb l’educació per a la ciutadania, assumeix i afavoreix l’exemplaritat moral.

  • Deliberem respecta i promou la dignitat de la persona i els drets humans que se’n deriven.

  • Deliberem reconeix l’autonomia de la persona i, per tant, respecta el seu dret a prendre lliurement les seves decisions.

  • Deliberem subordina el bé a l’autonomia de la persona.

  • Deliberem anima les persona que es moguin amb integritat moral i que prenguin decisions.