Què és Deliberem!

Deliberem! és un servei d'assessorament que apareix com a fruit evident de noves inquietuds relacionades amb el benestar personal, sobretot, el de les persones més joves i vulnerables, les adolescents. 

Deliberem no tracta de fer propostes d'acció, sinó d'analitzar les situacions conflictives, comprendre els problemes que generen els canvis en la vida quotidiana per poder donar pistes a les persones en la resolució dels seus problemes d'orientació pràctica.